Boka hembesök

Boka kostnadsfritt hembesök

Kontakta vår projektledare för ett förutsättningslöst möte. Tillsammans diskuterar vi igenom era önskemål samt tar relevanta mått där även el, vattenanslutningar m.m. ses över. Med utgångspunkt från uppgifterna erhåller ni en offert på hela arbetet inklusive förbrukningsmaterial och inredning. I offerten anges även en tidsplan samt eventuellt ROT-avdrag.

  Datum & tid:

  Namn:

  Gatuadress:

  Postnummer:

  Ort:

  Mobiltelefon:

  E-post:

  Kommentarer (frivilligt):

  Jag ger mitt samtycke till hantering av mina personuppgifter:

  insta

  @duschbadikungalv