Solceller

Kontakta vår projektledare för ett förutsättningslöst möte. Tillsammans diskuterar vi igenom era önskemål samt tar relevanta mått.  Med utgångspunkt från uppgifterna erhåller ni en offert på hela arbetet inklusive förbrukningsmaterial och utrustning. 
I offerten anges även en tidsplan samt eventuellt ROT-avdrag.

 

  Datum & tid:

  Namn:

  Gatuadress:

  Postnummer:

  Ort:

  Mobiltelefon:

  E-post:

  Kommentarer (frivilligt):

  Jag ger mitt samtycke till hantering av mina personuppgifter:

  insta

  @duschbadikungalv